Kto sme?

Sme mladý, nadšený tím so zapálením pre hudobný a eventový manažment. Máme pozitívny vzťah ku všetkým formám umenia, sme presvedčení o jeho dôležitosti a veríme, že je vždy možné vniesť do neho niečo viac.

Čo robíme?

Organizujeme koncerty, festivaly, kultúrne podujatia.
Vytvárame autorské projekty, prinášame nové myšlienky a nápady.
Inovujeme tradičné formáty a prístupy k tvobre  umeleckých podujatí.

Spolupráca

Radi nadviažeme akúkoľvek novú a zaujímavú spoluprácu.

Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať.